„ЕМУ” АД

„ЕМУ” АД КЛОН СОФИЯ

е създадена през 2002 г. с основен предмет на дейност електроизграждане. Фирмата е клон на „ЕМУ” АД, гр. ТЪРГОВИЩЕ – водеща в областта на проучвателните, проектни и консултантски работи, строителство на кабелни линии, уредби и въздушни линии до 400 kV.

„ЕМУ”АД Клон София се представлява от г-н Драган Танев Георгиев – Управител. Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал, наброяващ над 60 души. Административното звено включва квалифициран инженерен състав, специалисти и администратори.

Производственият сектор е съставен от опитни електромонтажни и строителни кадри с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи, трансформаторни постове, кабелни линии и подстанции.

Контакти

“ЕМУ”АД - клон София, гр. София, ж.к. Хиподрума, ул. “Ами Буе” №72, ет.1, офис.5

тел.: +359 2/ 9 505 665; тел./факс: +359 2/9 505 665;

e-mail: office@emuad.com

Управител: Драган Танев Георгиев

presentation
presentation