„ЕМУ” АД

Ему контрол

divider

ОКС - "ЕМУ Контрол" е част от структурата на "ЕМУ" АД и е специализиран в електроизмервания на съоръжения до 750 kV включително. Адреса на ОКС - "ЕМУ Контрол" е: гр. Търговище, ул. "Пирин" №12, тел: 00359 601 6 69 11, факс: 00359 601 6 48 59, email: emu_control@abv.bg.

Инж. Добромир Добрев - Ръководител орган за контрол от вида "С", тел: +359 884 166 447.

  • Измерване на осетеността;
  • Импеданс на "Фаза-защитен проводник";
  • Съпротивление на контактна система;
  • Измерване на оптично затихване;
  • Съпротивление на заземни уредби;

ОКС - "ЕМУ Контрол" е акредитиран от ИА БСА сертификат № 271 ОКС.

Сертификат за акредитация
Декларация за независимост, безпристрастност и конфиденциалност, декларация във връзка с изпълнение изискванията на бдс en iso/iec 17020:2012
Процедура за жалби, рекламации и възражения
Kъм момента няма постъпили жалби, рекламации и възражения.