„ЕМУ” АД

Голяма част от ръководните технически кадри и ел. монтьорите са участвали в изграждането на обекти с национално и международно значение.

Дружеството работи по изпълнението на СМР на следните по-значими обекти:

 • Междусистемен електропровод 400kV от ТЕЦ “Марица изток 3” до п/ст “Алибейкьой” (Турция) на българска територия и реконструкция и разширение на ОРУ 400kV в ТЕЦ “Марица Изток -3”
 • ВЛ-400кV п/ст Щип, от п/ст ”Червена могила” – граница България” с фазови проводници тип 3х2АСО500 и два броя мълниезащитни въжета, първо тип 1хOPGW и второ тип 1хС70
 • ВЛ-400кV ”Пловдив – Карлово”
 • Възел 110kV подстанция “Разград-3”

Възложители в областта на преносната мрежа ”Електроенергиен Системен оператор” ЕАД, SAG Energieversorgunglösungen GmbH, IBERDROLA Ingenieria y Construccion S.A. - branch BULGARIA, SIEMENS, ”Тракия Глас България” ЕАД, общини, частни инвеститори и други.

Възложители в областта на разпределителните мрежа НН и 20kV са ”Електроразпределение Север” АД, ”ЧЕЗ Разпределение” АД, EVN България ЕАД, общини, частни инвеститори и други.

В хронологичен план по години, по-долу са описани някой от най-важните обекти: електропроводи и подстанции, с извършен СМР – изграждане на нови, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, присъединяване, подмяна на мълниезащитни въжета, оптични връзки, монтаж обтяжни въжета, антикорозионна защита, аварийно- възстановителни работи, демонтажни работи, абонаментно обслужване, изпълнявани от дружеството.

През 1985/1986 година работещи кадри на дружеството са участвали в изграждането на обект от национално значение:

ВЛ 750kV “Съединение” в участъка от ст. №1 до ст.№56 – разстилане и регулиране на проводници и мълниезащитни въжета 1х3х5АСО-300+2С-70 и от ст.№11 до ст.№39 - цялостно изграждане.

През 1998/1999 година следствие природно бедствие в Североизточна България и силно обледяване, бяха пострадали и аварийно възстановени повече от 14 електропровода 110kV и 20kV от електро-енергийната система.

”ЕМУ”АД аварийно възстанови:

 • ВЛ 110kV “Д. Ганев” район Варна от ст.№10 до ст.№39;
 • ВЛ 110kV “Иглика” район Шумен от ст.№82 до ст.№93;
 • ВЛ 110kV “Развигор - Топола” район Шумен - ст.№81 и в участъка от ст.№83 до ст. №88;
 • ВЛ 110kV “Диамант” п/ст “ППЦ”-п/ст “Д. Стефанов” район Разград;
 • ВЛ 110kV “Българка” п/ст “Алфатар” - п/ст “Силистра”;
 • ВЛ 110kV “Безмер” и подмяна на изводен портал в ОРУ 110kV на п/ст “Алфатар;
 • ВЛ 110kV “Барон Хирш - Капанец” район Разград;
 • ВЛ 110kV “Барон Хирш - Капанец” район Разград;
 • ВЛ 110kV “Беломорци” п/ст “Търговище-2” - п/ст “Омуртаг” в участък от ст. №34 до ст. №41.

През 1999÷2001 година дружеството изпълни два големи проекта, финансирани от чуждестранни инвеститори, а именно:

Терминал за сярна киселина пристанище “Варна-запад” част ел. и част слаботокова”, инвестиран от SIEMENS;

Външно и вътрешно ел. захранване на “Печатница “България-Изток” в гр. Варна и реконструкция на п/ст “Север и п/ст “Максуда”, където основните съоръжения са доставка на SIEMENS.

През 2002 година изпълнени:

ВЛ 110kV “Вардим”, ВЛ 110kV “Правда”, ВЛ 110kV “Росина”, ВЛ 110kV “Кулата”, ВЛ 110kV “Д. Ганев”.

През 2003 година изпълнени:

ВЛ 110kV “Могила”, ВЛ 110kV “Подем”, ВЛ 110kV “Извор”, ВЛ 220kV “Тича”, ВЛ 110kV “Пролом-Скала”, ВЛ 110kV “Безмер”, ВЛ 400kV “Хеброс” към ново поле в ОРУ 400kV ТЕЦ “Марица изток 3”, “ВЛ 2х110kV “Добрич-Тервел”, подстанция №7- 110/20/6kV, ВЛ 110kV “Близнак”, ВЛ 110kV “Огняново”, ВЛ 110kV “Баба Вида”.

През 2004 година изпълнени:

ВЛ 110kV “Акация - Шемшево”, ВЛ 110kV “Димитър Ганев”, ВЛ 110kV “Вардим”, ВЛ 110kV “Бойка Мирово”, ВЛ 110kV “Рабиша”, ВЛ 110kV “П. Хитов”, ВЛ 110kV “Безмер”, ВЛ 110kV “Изгрев”, ВЛ 110kV “Юпитер”, ВЛ 110kV “Росина”, подстанция “Алфатар” ОРУ 110 kV, ВЛ 400kV “Джерман – Осогово” в района на сгуроотвал “Каменик” на ТЕЦ “Бобов Дол” ЕАД, множество обекти на територията на новоизграждащ се Завод за плоско стъкло и домакинска стъклария Тракия Глас България ЕАД.

През 2005 година изпълнени:

ВЛ 220kV “Тича”, ВЛ 110kV “Българка”, ВЛ 110kV “Баба Вида”, ВЛ 110kV “Подем”, ВЛ 220kV ”Камчия”, ВЛ 110kV ”Мълния”, ВЛ 110kV “Зайчино” от ст.№99 до ст.№174, ВЛ и КЛ 110kV за п/ст “Траката”, подстанция 110/20kV ”Търговище запад”, за електрозахранване на заводите за стъкло на “Тракия Глас България” ЕАД гр. Търговище, ВЛ 110kV ”Аспарух”, подстанция 110/20kV ”Златни пясъци”, ВЛ 110kV ”Манастирица”, ВЛ 110kV ”Каменово”, ВЛ 400kV “Родина”, ВЛ 110кV ”Даладжа”, ВЛ 110kV “Подем”, ВЛ 110кV ”Дропла”, ВЛ 110kV ”Тутракан-Малък Преславец- Силистра”, подстанция “Тутракан” – разширение ОРУ 110kV”, ВЛ 400kV ”Хеброс”, ВЛ 220kV ”ВИТ”, ВЛ 110kV ВЕЦ “Девин” – ВЕЦ “Цанков камък”, ВЛ 110kV ”Острец”, ВЛ 110kV ”Могила”.

През 2006 година изпълнени:

П/ст Варна - рехабилитация на ОРУ 400kV, изводи “Отечество” и „Съ- единение”, ВЛ 110kV за п/ст ”Бяла”, ВЛ 110kV ТЕЦ ”Бобов Дол – Самоков”, ВЛ 110kV ”Мълния”, ВЛ 110kV ”Багрян-Ралица”, ТЕЦ – Варна - рехабилитация ОРУ 220kV – вторична комутация и ПНР, Оптична връзка от п/ст ”Г. Оряховица” до п/ст ”Плевен 1”, ВЛ 400кV “Родина”, ВЛ 110kV ”Аврора-Албатрос”, ВЛ 110kV ”Иглика”, ВЛ 400kV ”Отечество”, ВЛ 110kV ”Ураган-Тайфун, Дракон” от ТЕЦ "Варна" до п/ст „Агрополихим”, Оптична връзка по ВЛ 400kV ”Крайцер”, ВЛ 220kV ”Одесос”, ВЛ 220kV ”Калоян” и ВЛ 110kV ”Нектар”, Подмяна съоръжения в ОРУ 110kV на п/ст ”Горна Оряховица”.

През 2007 година изпълнени:

П/ст ”Добруджа” – ОРУ 220kV – строителна част”, П/ст “Варна” – ОРУ 220kV – строителна част, Нова подстанция 110/20kV ”Созопол”, Нова подстанция 110/20 kV ”Пампорово”, Подстанция ”Столник” - рехабилитация на ОРУ 220kV”, п/ст ”Тутракан”, извод ”Самуил”, Подстанция ”Горна Оряховица” - Рехабилитация на ОРУ 220kV, ВЛ 750kV ”Съединение”-присъединяване към ОРУ400kV, ВЛ 110kV ”Чучулига”, ВЛ 110kV ”Славей”, ВЛ 110kV ”Мошино”, ВЛ 110kV ”Огоя - Калкас”, ВЛ 110kV ”Климентово”, ВЛ 110kV “Агрия”, ВЛ 110kV ”Ландос – Скутаре”, ВЛ 110kV ”Халачев – Цветаров”, ВЛ 220kV ”Хемус - Стара Планина”, ВЛ 400kV за ТЕЦ ”Марица Изток 1”, ВЛ 110kV ”Хлебарово”, ВЛ 110kV ”Обретенов”, ВЛ 110kV ”Развигор – Топола”, ВЛ 110kV ”Лилия” и ”Гларус” над плавателен канал п/ст Лазур до п/ст ТЕЦ ”Варна”, ВЛ 110kV за присъединяване на Ветроенергиен парк на ”Калиакра Уинд Пауър” АД, ВЛ 220kV ”Стрелец”, ВЛ 400kV ”Пирин”, ВЛ-110кV ”Валчук” и ВЛ 110kV ”Тумба”, ВЛ 110kV ”Изгрев”, ВЛ 110kV ”Бутан”, ВЛ 400kV ”Зорница”, ВЛ 110kV ”Долина”, ВЛ 400kV ”Черно море”, ВЛ 110kV ”Чая”, ВЛ 110kV ”Стойките”, ВЛ 110kV ”Калцит”, ”Кармен”, ”Милин камък”, ”Бучка” и ”Чернила”, ВЛ 110kV “Плиска”, ВЛ 400kV ”Отечество”, ВЛ 110kV ”Ахинора”, ВЛ 110kV ”Обединение”.

През 2008 година изпълнени:

Аварийно възстановяване на ВЛ 110кV ”Негован - Металургия”, ВЛ 110kV "Яворец", ВЛ 110kV "Чарган", ВЛ 110kV "Кардам, ВЛ 110 кV ”Пухлево дере”, ВЛ 110кV ”Гагаля”, ВЛ 110кV ”Балтата”, ВЛ 110 кV ”Друмев”, ВЛ 110кV "Поройна", ВЛ 110кV ”Биково - Каравелово”, ВЛ 110кV ”Балатон”, ВЛ 110kV "Калоян", ВЛ 110kV "Броня", ВЛ 110кV ”Рупци”, ВЛ 400кV ”Крайцер”, ВЛ 110кV ”Калоян”, ВЛ 110кV ”Владислав”, ВЛ 400kV “Отечество”, Възел 110kV п/ст “Разград-3”, ВЛ 750kV “Съединение”- присъединяване към ОРУ400kV на ВЛ 400kV “Отечество”, подстанция “Златни пясъци” 110/20kV, ВЛ 110kV “Раковски”, П/ст “Бургас – индустрия” – реконструкция ОРУ 110kV, ВЛ 400kV п/ст Червена могила – п/ст Щип, ВЛ 400kV „Родина”.

През 2009 година изпълнени:

ВЛ 110kV ”Раковски”, ВЛ 400кV п/ст ”Червена могила” – п/ст ”Дуброво”, Подстанция ”София – Запад” 400/110kV – рехабилитация на ОРУ 400kV - Колона 3 и Колона 4”, Подстанция ”Добруджа” – ел. монтажни работи – нова ОРУ 220кV и рехабилитация ОРУ 400кV”, Реконструкция и преместване на п/ст 1А и 1Б и п/ст 2А и 2Б при ”ЕнерСис” АД, ВЛ 110kV ”Кипра 1”, ВЛ 400kV ”Розовец”, ВЛ 400kV ”Соколец”, ВЛ 110kV ”Бояново”, ВЛ 110kV ”Изгрев”, ВЛ 110kV ”Липник”, ВЛ 110kV ”Бели Лом”, ВЛ 400kV ”Съединение”, П/ст ”Бургас Индустрия” - реконструкция ОРУ 110кV, ЕП 20kV ”Злостен”, ЕП 20kV ”Илийно”, КЛ 20кV и мрежи НН, ЕП-20кV ”Лозево”, ЕП-20кV ”Сеново”, ЕП-20кV ”Ломци”, ЕП-20кV ”Суворово”, ВЛ 110 кV ”Свети Никола”, ВЛ 400 kV ”Хеброс”, ЕП 20кV ”Лозево”, п/ст ТЕЦ ”Сливен”, ВЛ 110кV за ГПЕЦ ”Хасково”, ЕП 20kV ”Сеново”, ЕП 20kV ”Бряг”, ЕП 20кV ”Фазан”.

През 2010 година изпълнени:

Подстанция “Марица Изток” – разширение ОРУ 400кV, ОРУ 31.5 kV, автотрансформатор 630 MVA – 400/220/31.5 кV, реконструкция и разширение на ОРУ 220kV”, ВЛ 110kV ВЕЦ ”Девин” – ВЕЦ ”Цанков камък” към ОРУ 110kV ВЕЦ ”Цанков камък”, БКТП 20/0.4 кV 2х1000 кVA кв. Виница, гр. Варна, МрНН ТП ”Рома” гр. Исперих, ЕП 20kV ”Побит камък”, МрНН гр. Ветово, ВЛ 220 kV "Равнец", ВЛ 220 kV "Равногор", ВЛ-110кV "Галатея", П/ст ”Бургас Индустрия” – ОРУ 110kV - връзка между ВЛ 110kV ”Сатурн” и ”Нептун”, ЕП 20kV ”Дряново”, ЕП ”Петрол”, ЕП ”Домостроител”, ЕП-20кV ”Етър”, ЕП 20кV ”Цонево”, МрНН Траката гр. Варна, Подстанция ”Добруджа” 400/220/110/31.5kV - нова ОРУ 220kV, ВЛ 110 кV ”Палаузово”.

През 2011 година изпълнени:

ВЛ 110кV ”Галатея от п/ст ”Лазур” до п/ст ”Старо Оряхово”, ВЛ 110 кV ”Ахелой”, ВЛ 110 kV ”Албатрос”, ВЛ 110 кV на ВЕП ”Суворово” - п/ст "Вълчи дол", ВЛ 110кV ”Ботево-Дончево", ВЛ 220кV ”Одесос”, ВЛ 400 kV ”Дружба”, ВЛ 110 кV “Хумата”, п/ст ”Варна Запад” 110/220 kV, ВЛ 400kV "Черно море” от п/ст Варна до п/ст Бургас, ВЛ 110kV “Жеравна”, ВЛ 110 kV “Свилена”, ВЛ 60 кV ”Орлица – Кощана”, ВЛ 400kV ”Отечество”, ВЛ 110кV ”Тутракан–Малък Преславец-Силистра”, ВЛ 400 kV ”Родина” от п/ст ”Царевец” до п/ст ”Мизия”, ВЛ 220 кV ”Шипка”, ВЛ 110 кV ”Радилово”, Технически системи за сигурност на п/ст ”Добруджа”, п/ст ”Варна 750kV”, ВЛ-110кV ”Братия”, Подстанция ”Балкан”.

През 2012 година изпълнени:

ВЛ 400kV ”Флагман”, ЕП 20кV ”Домостроител”, ВЛ-220кV “Верея”, ВЛ-110кV “Химик”, ЕП 20kV “Райнинo”, ВЛ 220 kV “Светлина”, ВЛ 110 kV "Стамболово", ВЛ 110kV “Летец”, ВЛ 220 kV ”Тича”, ВЛ 110 kV ”Раковски”, ОРУ 110 kV на п/ст "Търговище 1", ВЛ 400KV ”Отечество”, ВЛ-110кV ”Тутракан - Малък Преславец – Силистра”, ВЛ-220kV ”Коларов”, ЗРУ 20кV в п/ст ”Фаворит”, п/ст ”Кубрат”, Подстанция ”Омуртаг“, Подстанция ”Самоков”, ВЛ 110kV ”Чадърите”.

През 2013 година изпълнени:

ВЛ 110 kV п/ст “Марек” – п/ст “Самоков”, Aбонаментно обслужване на ЕП захранващи КС Вълчи Дол, КС Кардам, КС Провадия, КС Петрич на ”Булгартрансгаз” ЕАД, подстанция ”Фестивална”, Подстанция ”Марица – Изток” – реконструкция на ОРУ 220 kV, ОРУ 110 kV в п/ст ”Варна Север”, п/ст ”Каолиново”, нова ВЛ 110КV п/ст ”Добрич” – п/ст ”Маяк”, п/ст „Мадара”, Складово стопанство за съхранение на зърнени култури - три броя силози и съпътстващи съоръжения с.Търновца, ОРУ 110 кV на п/ст “Исперих”, ВЛ 110 кV “Тинтява”, ВЛ 110kV, засягащи реконструкцията и електрификацията на ж.п. линия Пловдив–Свиленград, подстанции ”Асарел на ”Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище.

През 2014 година изпълнени:

ВЛ 110 kV ”Бели Лом”, Текущо поддържане на осветителната мрежа на територията на община Търговище, подмяна на светлинни източници, осветителни тела, преносни и командни съоръжения и компоненти”, ВЛ 110кV ”Ковачево”, ВЛ-220кV ”Първенец” и ”Румелия”, ВЛ-110кV “Мистрал”, подстанция ”Добруджа” 400/220/110/31,5/10,5 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV, ВЛ 220 kV ”Тракия”, ВЛ-110 kV ”Вишеград - Граничар”, ВЛ 110 kV ”Простор”, ВЛ-110kV ”Моняк-Осетия”, ВЛ_110кV ”Пясъчево – Малево”.

През 2015 година изпълнени:

През 2015 година изпълнени:  АВР по улично осветление в гр.Търговище и селата в община Търговище, ЕП- 20кV ”Зърнени храни“ гр. Тервел, ВЛ 400кV ”Одрин”, ВЛ 110 kV ”Свобода”, п/ст ”Благоевград ОРУ 400kV, п/ст ”Хасково” ОРУ-110кV, ВЛ 110kV "Бели лом – Развигор", ВЛ 110kV "Топола – Развигор", ВЛ 400 kV ”Дружба”, ВЛ 110 kV ”Цар Самуил", Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината, Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината, ВЛ 220kV ”Одесос”, ВЛ 110 kV “Ураган – Тайфун – Дракон”, ВЛ 110kV ”Славяни”, КРУ в п/ст “Дулово”, ВЛ 110 кV ”Кривина” в п/ст Казичене и п/ст Хаджи Димитър”, ВЛ 110kV ”Сотиров”, ВЛ 400kV ”Вежен”, п/ст ”Девня 1”, ВЛ 110kV ”Кривина – Негован”, ОРУ 110kV на п/ст ”Каспичан”.

През 2016 година изпълнени:

ВС 110kV ”Лудогорие”, ВЛ 220kV ”Тракия”, ВЛ 110 kV ”Химик”, ВЛ 110kV “Поройна”, ВЛ 110 кV ”Преспа”, п/ст ”Добруджа”, ВЛ-400кV ”Родопи”, ОРУ 110 kV в п/ст ”Варна Север”, ВЛ 400 kV ”Родопи”, ОРУ110kV на п/ст ”Преслав”, ОРУ 110kV в п/ст ”Силистра”, ВЛ 20 кV ”Усойка” в п/ст ”Марек”, подстанция ”Каолиново“, п/ст ”Юбилейна“, ВЛ 110 kV ”Белмекен – Семчиново”, ЗРУ в п/ст ”Тополовград“, ВЛ 110kV ”Гюешево”, ВЛ 110kV ”Страцин”, ВЛ 400kV ”Люлин - Рударци”, подстанция ”Вълчи дол”, ВЛ 400 кV ”Сердика”, АТ 202 и АТ 203 в п/ст ”София юг”, ВЛ 110 кV ”Тинтява”, ВЛ 110 кV ”Кубратово”, ОРУ 110 кV п/ст ”Курило”, ВЛ 110кV “Поглед-Надежда”, ВЛ 110kV "Сидер“ и ”Горица" от района на тренировъчен комплекс ”Лудогорец“ и изместване на ВЛ 20 kV пред подстанция ”Абритус“, ВЛ 110kV ”Доростол – Българка”, ОРУ 110kV и покрив ЗРУ и КЗ в п/ст ”Лазур”, ЕП-20кV на ”Биовет“ АД, АТ 202 и АТ 203 в п/ст ”София юг”, ВЛ 220 kV ”Шипка” с АСУ 300”, Aбонаментно обслужване на ЕП захранващи КС ”Вълчи дол”, КС ”Кардам”, КС ”Провадия”, КС ”Ихтиман” на ”Булгартрансгаз” ЕАД .

През 2017 година изпълнени:

ВЛ 220 kV „Янтра“, Инженеринг НПEEMЖС в Община Разград “ – ул.„Абритус” бл.15 с РЗП –5116,00 кв.м., ВЛ 110kV „Aспарухов вал“, ВЛ 110 кV Варовик, ВЛ 220кV „Одесос“, ВЛ 110кV „Владислав-Калоян“, ВЛ 110kV „Биково – Каравелово“, ВЛ 110 kV „Стража“, ВЛ 110 kV „Боряна“, ВЛ 110 kV „Благово“, п/ст „Юбилейна“, п/ст „Шумен Запад“, п/ст „Шумен Център“ , ВЛ 110 kV „Дипел”, п/ст „Шумен 1“, ВЛ 220 kV Тракия, п/ст „Горна Оряховица”, п/ст „Варна Запад“, ВЛ 110 kV Лъджене, п/ст „Старо Оряхово”, ОРУ 110 кV на п/ст „Преслав“, ВЛ 400 kV „Мъдрец“, ВЛ 110 kV „Камен дел”, п/ст „Добрич”, п/ст „Фаворит”, ВЛ 400 кV „Одрин”, ОРУ 110 kV на п/ст Банкя”, п/ст „Каварна”, п/ст „Варна“, ВЛ 220 kV „Приморец", ВЛ 110 kV „Граничар“, Инженеринг НПEEMЖС в Община Търговище, кв. „Запад-1“, бл. 25 РЗП – 6994 кв.м., ВЛ 220 кV „Рила 1” и „Рила 2”, п/ст „ТЕЦ Варна“, ОРУ 110kV на п/ст Шумен - запад“.

През 2018 година изпълнени:

ВЛ 110kV ”Церово/Тодорка”, ВЛ 110 кV ”Иглика”, ОРУ 110кV в п/ст ”Мездра“, ОРУ 110kV в п/ст ”Белослав”, ЗРУ в п/ст ”Дръстър“, ВЛ 20 кV ”Усойка“, ВЛ 220 kV ”Шипка, Подстанция ”Амилум“ 110/6.3кV и ВЛ 110 kV “Капанец-Барон Хирш”, п/ст ”Добрич“, Улично осветление в гр. Разград по ул. ”Северен булевард“, ВЛ 110 kV пред п/ст ”Биовет“ и ВЛ 110kV ”Дипел“, ВЛ 220 кV ”Камчия“, подстанция 110/20 кV ”Ихтиман“, п/ст ”Фаворит“, п/ст ”Добрич“, п/ст ”Тервел“, Т101 110/20 kV в п/ст “Столник”, Тр-р1 110/20кV в п/ст ”Ботевград“ и Тр-р2 110/20кV в п/ст ”Ботевград“, ВЛ 110 kV ”Лилия-Гларус“, ОРУ 110 kV п/ст ”Тутракан”, п/ст ”Албена”, ЗРУ 20Kv и КС на п/ст ”Капитан Петко”, ВЛ 110кV на ”Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, Мелница за кориандър и силозно складово стопанство, гр. Лозница.

Високо квалифицираният инженерно-технически и икономически персонал на дружеството разполага със съвременни технически средства за обработка и визуализация на всички необходими бази данни, както и с модерен софтуер мултимедия. Дружеството разполага с административни сгради, производствени бази и технически работилници в градовете Търговище, Силистра, Разград, София, собствена механизация и автотранспорт, която се използва на местостроежите и напълно покрива работните нужди.

Дружеството поддържа постоянни делови контакти с почти всички организации със сходен предмет на дейност из цялата страна, както и с основните производители и доставчици на материали и оригинални консумативи свързани с качественото изграждане на възложените обекти.

От 2004 до 2012 г. дружеството закупи теглителни и спирателни, както и комбинирани машини за проводници по модели и типове:

Производство на TESMEC Италия

 • Теглителна машина за проводници - 80kN
 • Спирателна машина за проводници - 75kN
 • Теглителна машина за проводници - 45kN
 • Спирателна машина за проводници - 40kN

Производство на Zeck Germany

 • Комбинирана (теглително-спирателна) машина за проводници WB1 - 120kN
 • Комбинирана (теглително-спирателна) машина за проводници WB1 - 120kN

Производство на OMAG Италия

 • Теглителна машина за проводници - 40kN
 • Спирателна машина за проводници - 40kN
 • Теглителна машина за проводници - 40kN
 • Спирателна машина за проводници - 40kN

Благодарение на квалифицирания си персонал и наличното оборудване и механизация, с които разполага дружеството, всички сключени към настоящия момент договори се изпълняват в срок и с добро качество. Персонала на дружеството е запознат с изискванията на законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни условия на труд. Длъжностно лице, изпълнява функциите по ЗБУТ организира, координира и контролира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд като поддържа и актуализира необходимата документация.

Всички работещи са запознати със съществуващите опасности и рискове при работа. Осигурено е обслужване на работещите в дружеството лица от регистрирана служба по трудова медицина. Идентифицирани са машините и съоръженията в дружеството, подлежащи на периодичен преглед съгласно нормативните изисквания. В дружеството е обезпечено обслужване на електрическите уредби и съоръженията само от лица с необходимата професионална подготовка, притежаващи изискващата се за съответната работа квалификационна група и медицински освидетелствани. Със заповед са определени необходимите лични предпазни средства за целият персонал на дружеството в зависимост от извършване на съответните дейности. Всички ЛПС са налични и се използват по предназначение от работещите.

Дружеството има създадена стратегия за действие по приоритетните дейности, разполагайки с необходимите умения, кадри и техника, както и визия за иновационна дейност и внедряването и. Гъвкавостта в динамично променящите се условия е наше ценно качество. Екипите ежедневно творят по посока нови концепции и стратегии за ефективност при постигне на правилно зададените цели, ориентирана пазарна позиция и стил на поведение, системен анализ на перспективите за развитие. В условията на постигаща конвергенция, съотнесена със националната специфика в развитието на енергийната инфраструктура, изградихме вътрешна стабилност, доверие и координация, подобрихме структурната координация, придобихме устойчиво развитие.

Работим с коректен фокус, за да отговорим на изискванията на интегрирания национален план в областта на енергетиката за поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система.

”ЕМУ”АД има регистриран през 2002 година клон с адрес на регистрация гр.София, ж.к. Хиподрума, ул. ”Ами Буе”№ 72, ет.1, офис 5, който разполага служители, високо квалифицирани и с голям опит в изграждането и ремонта на съоръжения в областта на енергийната инфраструктура - кабелни линии 20kV, ЕП 20kV, ВЛ 110kV, 220kV и 400kV, подстанции, оптични кабелни и въздушни линии. ”ЕМУ”АД - клон София разполага със собствена специализирана механизация, която е фактор за намаляване срока на изпълнение на поръчките и осигуряване на тяхното качество. При възникнали аварийни производствени нужди ”ЕМУ”АД - клон София е в състояние да осигури допълнителни специалисти и механизация.