„ЕМУ” АД

Електропроводи

divider

„ЕМУ“ АД Търговище има дългогодишен опит в изграждането на въздушни линии от 110kV до 400kV. Дружеството притежава три комплекта машини за изтегляне на проводници под механично напрежение, както и над 200 МПС по-голяма част от които специализирана механизация

  • 52 товарни;
  • 9 автобуса;
  • 6 автовишки;
  • 12 влекача;
  • 3 бетоновоза;
  • 12 автокрана, от които три 20т и един 80т;
  • 8 комбинирани багера;
  • 4 мини багера;
  • 1 багер товарач;
  • 1 бетон помпа;

Висококвалифицирания екип от инженери и технически ръководители с многогодишен стаж в областта на изграждането и ремонта на електропроводи е ключов за качественото изпълнение и в срок на всички обекти изпълнявани от създаването на компанията до сега.

elektroprovodi
podstancii

Подстанции

divider

Фирмата притежава дългогодишен опит в изграждането и реконструкцията на подстанции открит и закрит тип - ОРУ и ЗРУ. „ЕМУ“ АД притежава високо квалифициран персонал изграждал ключови за енергийната система на Република България енергийни обекти, като п/ст „Марица Изток“, п/ст „Варна“, п/ст „Бойчиновци“, п/ст „Добруджа“ и др.

Подстанции

divider

Фирмата притежава дългогодишен опит в изграждането и реконструкцията на подстанции открит и закрит тип - ОРУ и ЗРУ. „ЕМУ“ АД притежава високо квалифициран персонал изграждал ключови за енергийната система на Република България енергийни обекти, като п/ст „Марица Изток“, п/ст „Варна“, п/ст „Бойчиновци“, п/ст „Добруджа“ и др.

podstancii

Средно, ниско напрежение

divider

„ЕМУ“ АД Търговище изпълнява обекти от Средно и ниско напрежение - кабелни линии, улично осветление (монтиране на табла и измервателни уреди), сградно електро обзавеждане, компютърно и видео наблюдение с отдалечен достъп и др.

Списък с изпъллнени проекти:

nisko-sredno-naprejenie