Енерджи Сикюрити Груп ООД е създадено през 2007 с основен предмет на дейност "Охранителна дейност на физически и юридически лица и техните обекти и СОТ"

Дружеството притежава Лиценз за охрана физ. и юридически лица и техните имущества, Лиценз за охрана на мероприятия и Разрешение за ползване за ограничен радиочестотен спектър.

Дружеството е охранявало и охранява следните обекти: Община "Търговище", "Терем-Хан Крум" ЕАД-Търговище, ВИК ООД-Търговище, Балконф ЕООД-цех Търговище, обекти "ЕМУ" АД, както и обекти в енергетиката.

Персоналът на дружеството е квалифициран за нуждите на охранителната дейност, като притежава необходимите сертификати. Дружеството разполага с необходимото техническо оборудване за осигуряване на надеждна охрана на физ. и юридически лица и тяхното имущество.

От мес. 12-2013г. "Енерджи Сикюрити Груп" ООД гр.Търговище има изграден СОТ оборудван с най-модерната и надеждна сигнално-охранителна техника. Дружеството предлага и охрана с видеонаблюдение.

Енерджи Сикюрити Груп