ЕМУ- АГРОИНВЕСТ  ООД
Гр.Търговище, ул.Васил Левски №38

    Дружеството е основано на 22 май 2012г., с предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, покупко-продажба на  стоки или  вещи с цел  преработка или продажба в първоначален,преработен или обработен вид,производствена и сервизна дейност в областта на промишлеността и селското стопанство,покупко- продажба на земя и земеделски имоти, наемане, арендуване, отдаване под наем и аренда на земя и имоти.

    Собствеността на дружеството е 100% частна на местни физически лица.

    Управлява се от Управител, който е с богат опит в сектора.

    Персоналът се състои от 11 (единадесет) наети лица, разпределени в два отдела, като:
    Административен отдел - 4 служители,които се занимават с управление на земята,арендуване и наемане.

    Производствен отдел- 7 служители.

    Дружеството обработва 10000 дка земеделска земя за стопанската 2014 – 2015 година находящи се в шест съседни землища.

    Разполагаме с изцяло собствена техника: трактори, ведно с прикачен инвентар, както и мултифунционален специализиран собствен комбайн. Цялата техника е с марка Massey Ferguson. За следващата стопанска година дружеството ще обработва около 12(дванадесет) хиляди декара.

   Фирмата  има изградена  пазарна структура за реализация на произведена продукция.

   През тази година фирмата започва изграждането на силозна база за съхранение на зърнени култури в с. Търгновца.