Sidebar

„ЕМУ”АД КЛОН СОФИЯ

е създадена през 2002 г. с основен предмет на дейност електроизграждане. Фирмата е клон на „ЕМУ” АД, гр. ТЪРГОВИЩЕ – водеща в областта на проучвателните, проектни и консултантски работи, строителство на кабелни линии, уредби и въздушни линии до 400 kV.

„ЕМУ”АД Клон София се представлява от г-н Драган Танев Георгиев – Управител. Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал, наброяващ над 40 души. Административното звено включва квалифициран инженерен състав, специалисти и администратори.

Производственият сектор е съставен от опитни електромонтажни и строителни кадри с дългогодишен опит в изграждането на електропроводи, трансформаторни постове, кабелни линии и подстанции.