„ЕМУ“ АД Търговище изпълнява обекти от Средно и ниско напрежение - кабелни линии, улично осветление (монтиране на табла и измервателни уреди), сградно електро обзавеждане, компютърно и видео наблюдение с отдалечен достъп и др.