Фирмата притежава дългогодишен опит в изграждането и реконструкцията на подстанции открит и закрит тип - ОРУ и ЗРУ. „ЕМУ“ АД притежава високо квалифициран персонал изграждал ключови за енергийната система на Република България енергийни обекти, като п/ст „Марица Изток“, п/ст „Варна“, п/ст „Бойчиновци“, п/ст „Добруджа“ и др.