„ЕМУ“ АД Търговище има дългогодишен опит в изграждането на въздушни линии от 110kV до 400kV. Дружеството притежава три комплекта машини за изтегляне на проводници под механично напрежение, както и над 200 МПС по-голяма част от които специализирана механизация -

-        52 товарни;

-        9 автобуса;

-        6 автовишки;

-        12 влекача;

-        3 бетоновоза;

-        12 автокрана, от които три 20т и един 80т;

-        8 комбинирани багера;

-        4 мини багера

-        1 багер товарач;

-        1 бетон помпа;

Висококвалифицирания екип от инженери и технически ръководители с многогодишен стаж в областта на изграждането и ремонта на електропроводи е ключов за качественото изпълнение и в срок на всички обекти изпълнявани от създаването на компанията до сега.